Wyniki pierwszego badania klinicznego bezpośrednio porównujące dwa leki biologiczne stosowane w nieswoistych chorobach zapalnych jelitWedolizumab stosowany u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego w 52. tygodniu leczenia pozwolił osiągnąć wyższy odsetek remisji klinicznej i wygojenia błony śluzowej jelita niż adalimumab. Oba leki były dobrze tolerowane i miały podobny profil bezpieczeństwa.
Source: informacje pochodzą z serwisu informacje PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »