Zróżnicowane zadania, wspólne korzyści


foto

Beneficjentem projektu unijnego pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” są Wodociągi Białostockie. Jest to już trzecie przedsięwzięcie z finansowym wsparciem Unii Europejskiej, realizowane przez tę firmę, co stawia ją w gronie liderów nie tylko swojej branży. Znacznie ważniejsze jest to, że z efektów obecnego projektu – tak jak z poprzednich inwestycji Wodociągów Białostockich z unijnym dofinansowaniem – będzie korzystała cała Aglomeracja Białostocka i jej mieszkańcy.
Source: informacje pochodzą z serwisu informacje PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »